Európai Uniós jogszabályváltozás a hidrogén-peroxid használatáról

Ezúton tájékoztatjuk tagjainkat a 2021. február 1-jétől életbe lépő rendeletmódosításról, mely a hidrogén-peroxid valamint a hidrogén-peroxid tartalmú keverékek orvosi célra való beszerzésére és használatára vonatkozik.

 

Szótér Krisztina, Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása:

 

Tájékoztatom, hogy 2021. február 1-jétől kell alkalmazni a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1148 RENDELETÉT, amelyet az alábbi linken olvashatnak:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1594195147886&uri=CELEX:32019R1148

Ez többek között korlátozott robbanóanyag-prekurzorrá (ld. EU Rendelet I. Melléklet) nyilvánítja a hidrogén-peroxidot, illetve a hidrogén-peroxid tartalmú keverékeket. Az EU Rendelet többek között vásárlói nyilatkozat beszerzéséhez köti a korlátozott robbanóanyag-prekurzornak minősülő anyagok értékesítését, akár másik forgalmazónak (gazdasági szereplőnek), akár szakmai felhasználónak értékesítik azt. Az EU Rendelet hidrogén-peroxid vonatkozásában a 12 % (m/m) határérték feletti koncentrációra vonatkozik.

Továbbá tájékoztatom, hogy a 2019/1148/EU rendelet fogalommeghatározása szerinti "lakossági személyek" részére (olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem a kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból jár el) az 5. cikk (1) bekezdése szerint korlátozott robbanóanyag prekurzor nem bocsátható rendelkezésre. A vonatkozó magyar szabályozás elfogadása még folyamatban van.

 

Fontos azonban, hogy a fenti dátumtól kezdve orvosi célra csak abban az esetben tudnak majd a fenti határérték feletti hidrogén-peroxidot vásárolni, ha a Rendelet IV. melléklete szerinti vásárlói nyilatkozatot juttatnak el az eladóhoz.

 

Az Európai Bizottság ehhez kapcsolódóan megjelentette "Iránymutatások a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló (EU) 2019/1148 rendelet végrehajtásához" című közleményét, amelyet az alábbi linken olvashatnak:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.210.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:210:FULL

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel, úgy az alábbi elérhetőségeimen illetve a honlapunkon található címeken és telefonszámokon állunk szíves rendelkezésükre.

Tisztelettel,

 

 

Szótér Krisztina / Ms. Krisztina SZÓTÉR

vezető hivatali tanácsos / chief counselor

Budapest Főváros Kormányhivatala / Government Office of the Capital City Budapest
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály / Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay
Kereskedelmi Osztály / Unit of Trade

Cím / Address: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Telefonszám / Phone: +36 1 4585-526

Fax: +36 1 4585-828

Email: szoter.krisztina@bfkh.gov.hu

Honlap / webpage:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest, http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kereskedelmi_osztaly

 

 

magyar