Gratulálunk díjazottjainknak!

 

A globális pandémia miatt 2021. tavaszán a hagyományos Szegedi Konferenciát nem tudtuk megrendezni. Egyesületünk munkája azonban ennek ellenére folytatódik, és kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a fiatal szakmabeliek tudományos előrehaladását támogassuk. Ezen okból 2021. május 10-én a díjak átadására online térben került sor. A virtuális rendezvényen 18 hallgató és fiatal fogorvos, valamint négy fiatal kolléga kapott elismerést.

 

 

OTDK díjazottak tiszteletbeli tagsága

 

Egyesületünk tudományos bizottságának javaslatára elnökségünk tiszteletbeli tagságot adományozott azon fiatal tehetségeknek, akik a 2021-es országos tudományos diákkör egészségtudományi szekciójában díjazottak voltak.  Gratulálunk új tiszteletbeli tagjainknak, üdvözöljük Önöket az MFE-ben és örömmel vesszük, ha értékes munkájukból készített publikációkat benyújtják a Fogorvosi Szemle szerkesztőségéhez és azokat lektorálás után bemutathatjuk. 

 

Tiszteletbeli tagjaink:

Ágoston Réka 

Fittler Márton 

Jakab András 

Jókai Blanka 

Kálmán Marcell

Laith Naffa 

Lipták Klaudia 

Lipták Laura

Oszkó Csenge 

Prókai Gábor 

Róna Virág 

Sipos Helga 

Szabó Ágnes 

Szekér Dóra 

Szénai Réka 

Tóth Ágnes 

Veress Fanni 

Weninger Kristóf 

 

Körmöczi pályadíjak átadása

 

A 2020-ban a Fogorvosi Szemlében első szerzőként publikáló 35 év alatti tagjaink között meghirdetett Körmöczi-pályadíjat ebben az évben 4 nyertes vehette át. Gratulálunk kiemelkedő publikációjukhoz, és ehhez hasonló tudományos sikereket kívánunk Önöknek!

 

 

1. helyezett megosztva

Dr. Komlósi Laura (SZTE FOK Szájsebészeti Tanszék): Subgingivális air-abrazív terápia hozzáadott hatása a krónikus parodontitis nem-sebészi kezelésében Randomizált, kontrollált pilot study

Fogorvosi Szemle 113. évf. 1. sz. 2020. 12-19.

és

Dr. Kerkovits Bálint (SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet): Implantátumok szubstruktúrájának illeszkedési lehetőségei az endostruktúrához – irodalmi áttekintés

Fogorvosi Szemle 113. évf. 4. sz. 2020. 132-139.

 

2. helyezett 

Dr. Berkei Gábor (Helvetic Clinics, Budapest): Azonnali implantáció és lágyrészformázás saját foggal kombinált ideiglenes PMMA felépítménnyel

Fogorvosi Szemle 113. évf. 2. sz. 2020. 46-51.

 

3. helyezett

Dr. Pörzse Virág (SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet): Preortodonciai kortikocízió és szimultán csont augmentáció a bukkális alveoláris dehiszcencia prevenciójában

Fogorvosi Szemle 113. évf. 3. sz. 2020. 74-81.

 

 

 

Galériánkban megtekintehetik a díjazottak neveit és tudományos munkájuk címét.

A díjátadóról itt is olvashatnak

Az OTDK nyerteseiről itt: Az OTDK Fogorvosi Szekcióinak sikere | Magyar Fogorvosok Egyesülete (mfe-hda.hu)

Az OTDK fogorvosi szekcióiról itt olvashatnak.

Valamint bővebben a Körmöczi-pályadíjról itt tájékozódhatnak.

 

 

magyar