Magyar Fogorvosok Egyesülete elnökség

A Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöksége
az Egyesület 2020. szeptember 4-én tartott tisztújító közgyűlésének megfelelően

Prof. Dr. Nagy Katalin

Elnök

 • egyetemi tanár: Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szájsebészeti Tanszék
 • kuratóriumi tag: Tempus Közalapítvány
 • A Fog és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának Tagja
 • díjak, kitüntetések: 
 • Semmelweis Ignác Díj (Állami Kitüntetés 2021), Batthyány-Strattmann László díj (A Magyar Köztársaság életmű-díja, 2014), „Pro Urbe”-díj, Szeged Város nemzetközi kapcsolatainak építéséért (2014), „A magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséért” Tempus Közalapítvány (2014), Árkövy Emlékérem és Jutalomdíj (2015)
 • tudományos érdeklődési területek: szájsebészet, orális onkológia, maxillofaciális rehabilitáció, ethiológiai faktorok szerepe a szájüregi daganatok kialakulásában

Prof. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle Főszerkesztő

 • oktatási rektorhelyettes: Semmelweis Egyetem
 • elnök: Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tanácsa
 • elnök: Fogászati Grémium
 • elnök: A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata
 • intézetvezető: Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika
 • tag: a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya Klinikai Tudományos Bizottsága
 • főszerkesztő helyettes: Magyar Fogorvos
 • vezető szerkesztő: Dental Hírek
 • társ főszerkesztő: Stomatology Edu Journal
 • tudományos érdeklődési területek: gnatológia, a temporomandibuláris izület megbetegedései

Dr. Borbély Judit

Pénztáros

 • egyetemi docens: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika
 • oktató ( előadás, gyakorlat),témavezető( tdk,phd) az angol és magyar hallgatók képzésében
 • reviewer: Journal of Dentistry, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry
 • vezetőségi tag: MFE Fogpótlástani Társaság
 • tudományos érdeklődési terület: fogpótlástan:Cad/Cam technológia és digitális lenyomatvétel, fogászati kerámia anyagok felhasználási lehetőségei, fogszín- meghatározás.

Dr. Fráter Márk

Elnökségi tag

 • megbízott tanszékvezető, egyetemi adjunktus: Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék
 • végzettségek, szakvizsgák: angol-magyar egészségügyi szakfordító és tolmács, orvos-közgazdász, kórházhigiénikus és infekciókontroll szakember, Konzerváló fogászat és fogpótlástan, Endodoncia
 • elnökségi tag: Magyar Endodontiai Társaság
 • elnökségi tag: Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság
 • díjak, kitüntetések: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Bolyai + Felsőoktatási Fiatal Oktatói Kutatói Ösztöndíj, NSK fiatal kutatói díj, ÚNKP – Felsőoktatási Fiatal Oktatói Kutatói Ösztöndíj, Dr. Losonczy György szobordíj, Körmöczi pályadíj, Szent-Györgyi Albert ösztöndíj
 • tudományos érdeklődési területek: biomimetikus restauratív fogászat, üvegszálas anyagok, endodoncia

Prof. Dr. Gera István

Előző elnök

 • egyetemi tanár: Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika
 • MFE elnök: 2007-2014
 • elnök: Magyar Parodontológiai Társaság: 2001-2010
 • igazgató: Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika: 1997-2014
 • dékán: Semmelweis Egyetem: 2004-2010
 • tudományos érdeklődési terület: parodontológia

Prof. Dr. Hegedűs Csaba

Elnökségi tag

 • tanszékvezető egyetemi tanár: Debreceni Egyetem Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
 • elnök: MFE Fogpótlástani Társaság
 • szerkesztőbizottsági tag: Fogorvosi Szemle, Magyar Fogorvos, Dental Dialógus, The Journal Oral Medicine-Remedy Open Access, The Journal Oral and Maxillofacial Surgery: Clinics in Surgery
 • tudományos érdeklődési terület: fogpótlástan, anyagtan

C. Prof. Dr. Kivovics Péter

Elnökségi tag

 • igazgató: Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
 • c. egyetemi tanár
 • az orvostudomány kandidátusa, PhD
 • szakképzett vizsgaelnök, belső auditor, minőségügyi rendszer-specifikus 
 • auditor
 • szerkesztőbizottsági tag: Magyar Fogorvos, Fogorvosi Szemle,
 • tudományos érdeklődési terület: Teljes foghiányok, Gerostomatológia, 
 • Sürgősségi fogászat, Helyreállító protetika

DR. Segatto Emil

Elnökségi tag

 • egyetemi docens, részlegvezető (PhD, Habil.): Szegedi Tudományegyetem, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, Craniofaciális részleg
 • oktatás: graduális és posztgraduális előadások magyar és angol nyelven, TDK és PhD témavezetés
 • szakvizsgák: fog- és szájbetegségek, fogszabályozás, konzerváló fogászat és fogpótlástan, gyermekfogászat
 • alapító elnök: Magyar Állcsont-ortopédiai és Fogszabályozási Társaság
 • elnökségi tag: Magyar Fogorvosok Egyesülete
 • szerkesztőbizottsági tag: Fogorvosi Szemle
 • tag: World Federation of Orthodontists, European Orthodontic Society, European Aligner Society, American Association of Orthodontists  
 • tudományos érdeklődési területek: testtartási eltérések és dentofaciális elváltozások kapcsolata, orthognath sebészeti esetek, ajak- és szájpadhasadékos ellátás, skeletalis horgonylatok, alignerek

Dr. Nagy Ákos Károly

Elnökségi tag

 • igazgató: Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinika 
 • habilitált egyetemi docens, okleveles egészségügyi menedzser
 • szakvezető: PTE Általános Orvostudományi kar Fogorvos Szak
 • tag: Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Szakmai Tanácsa
 • A graduális és posztgraduális fogorvos képzés, a Tudományos Diákkör és a
 • doktori képzés elhivatott szervezője és aktív résztvevője, több egyetemi
 • bizottság tagja.
 • tudományos érdeklődési terület: orális biológia, epitheliális elektrolit transzport, molekuláris biológiai módszerek a fogorvosi kutatásokban, endodontiai kutatások

Dr. Pinke Ildikó

Elnökségi tag

 • egyetemi adjunktus: SZTE Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék
 • tag: Betegellátás, Graduális és posztgraduális oktatás, Szakképzési grémium
 • tag: Szakvizsga Bizottság
 • Szakdolgozatok konzulense, opponense, TDK munka-irányító
 • vezető: SZTE Minőségfejlesztési Stratégiai Főigazgatóság Egészségügyi Szakcsoport                                                     
 • alapító tag: SZTE ÁOK Egészségtudományok Platform; az Egészségtervezés, szervezés, fejlesztés munkacsoport tagja
 • tag: Szakmai Kollégium Tanácsa
 • tudományos érdeklődési terület: gyermekfogászat, preventív fogászat

Prof. Dr. Szalma József

Elnökségi tag

 • az MTA doktora
 • tanszékvezető egyetemi tanár: PTE ÁOK, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék
 • főtitkár: Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság
 • elnökségi tag: Magyar Fogorvosok Egyesülete
 • rovatszerkesztő: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery (D1), szerkesztőbizottsági tag: BioMed Research International (Q2), Fogorvosi Szemle
 • tag: European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (EACMFS), International Association of DentoMaxilloFacial Radiology (IADMFR)
 • díjak, kitüntetések: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA Bolyai Plakett kitüntetés, MFE-NSK Kutatói Ösztöndíj, MFE Körmöczi pályadíj, Regöly-Mérei díj
 • érdeklődési terület: dento-alveoláris sebészi eljárásokhoz társuló csont- és keményszöveti preparációk, impaktált bölcsességfogakhoz társuló idegsérülések és súlyos szövődmények előjelzése, megelőzése