50, 60 és 65 éve végzett fogorvosok jubileumi díszoklevele

A  Budapesti Orvostudományi Egyetemen (Semmelweis Egyetem) 50, 60 vagy 65 éve végzett fogorvosok jubileumi díszoklevélben részesülnek: jelentekzésüket várják!

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar közleménye az 50., 60., és 65. éve végzett fogorvosok részére


A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.
Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1955-ben, (vas díszdiploma), 1960-ban, (gyémánt díszdiploma) és 1970-ben (arany díszdiploma) szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, az arany, gyémánt és vas díszoklevél ünnepélyes átvétele érdekében 2020. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.
A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet.

A kérelem az alábbi linkről is letölthető:

Jelentkezési lap-2020

A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2020. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.

Semmelweis Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar

magyar