Az MFE új elnöksége

 

Ezúton mutatjuk be a Magyar Fogorvosok Egyesülete 2020. szeptember 4-i éves közgyűlésén megválasztott elnökségét.

 

 

Prof. Dr. Nagy Katalin elnök

Tanszékvezető egyetemi tanár: Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szájsebészeti Tanszék

Ph.D, Habil, Magyar Tudományos Akadémia Doktora

Szakvizsgák: Fog-és Szájbetegségek, Szájsebészet, Fogpótlástan, Fogászati Implantológia
Tanácsadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Rektori Konferencia
Kuratóriumi tag: Tempus Közalapítvány

Nemzeti Vizsgabizottság, Fog és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának tagja
Fulbright, UICC és Bólyai ösztöndíjak tulajdonosa

Batthyány-Strattmann László díj,. „Pro Urbe Szeged Város nemzetközi kapcsolatainak építéséért” és a „A magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséért”díj tulajdonosa

Hazai és külföldi egyetemek vendég-professzora

Tudományos érdeklődési területek: szájsebészet, orális onkológia, maxillofaciális rehabilitáció, ethiológiai faktorok szerepe a szájüregi daganatok kialakulásában


 

Prof. Dr. Hermann Péter, Fogorvosi Szemle Főszerkesztő

oktatási rektorhelyettes: Semmelweis Egyetem

elnök: Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tanácsa

elnök: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szakfogorvos Szakképzési Grémium

intézetvezető: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika

tag: a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya Klinikai Tudományos Bizottsága

főszerkesztő: Fogorvosi Szemle

társ főszerkesztő: Stomatology Edu Journal

főszerkesztő helyettes: Magyar Fogorvos

vezető szerkesztő: Dental Hírek

tudományos érdeklődési területek: gnatológia, a temporomandibuláris ízület megbetegedései


 

Dr. Borbély Judit pénztáros

Ph.D., egyetemi docens: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika

Betegellátás, graduális és posztgraduális oktatás, Tdk és PhD kutatómunka témavezető

Reviewer: Journal of Dentistry, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry
Vezetőségi tag: MFE Fogpótlástani Társaság
Tudományos érdeklődési terület: fogpótlástan, anyagtan, Cad/Cam technológia és digitális lenyomatvétel, fogászati kerámia anyagok felhasználási lehetőségei, fogszín- meghatározás


 

Dr. Fráter Márk

megbízott tanszékvezető, egyetemi adjunktus: Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék

végzettségek, szakvizsgák: angol-magyar egészségügyi szakfordító és tolmács, orvos-közgazdász, kórházhigiénikus és infekciókontroll szakember, Konzerváló fogászat és fogpótlástan, Endodoncia

elnökségi tag: Magyar Endodontiai Társaság

elnökségi tag: Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság

díjak, kitüntetések: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Bolyai + Felsőoktatási Fiatal Oktatói Kutatói Ösztöndíj, NSK fiatal kutatói díj, ÚNKP – Felsőoktatási Fiatal Oktatói Kutatói Ösztöndíj, Dr. Losonczy György szobordíj, Körmöczi pályadíj, Szent-Györgyi Albert ösztöndíj

tudományos érdeklődési területek: biomimetikus restauratív fogászat, üvegszálas anyagok, endodoncia


 

Prof. Dr. Gera István

egyetemi tanár: Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika

MFE elnök: 2007-2014

elnök: Magyar Parodontológiai Társaság: 2001-2010

igazgató: Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika: 1997-2014

dékán: Semmelweis Egyetem: 2004-2010

tudományos érdeklődési terület: parodontológia


 

Prof. Dr. Hegedűs Csaba

tanszékvezető egyetemi tanár: Debreceni Egyetem Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék

elnök: MFE Fogpótlástani Társaság

szerkesztőbizottsági tag: Fogorvosi Szemle, Magyar Fogorvos, Dental Dialógus, The Journal Oral Medicine-Remedy Open Access, The Journal Oral and Maxillofacial Surgery: Clinics in Surgery

tudományos érdeklődési terület: fogpótlástan, anyagtan


Prof. Dr. Kivovics Péter

osztályvezető főorvos: Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, Gerostomatológiai és Helyreállító Protetikai Osztály

tantárgyi előadó: Gerostomatológia, Sürgősségi Fogászat,
c. egyetemi tanár

az orvostudomány kandidátusa, PhD
szakképzett vizsgaelnök, belső auditor, minőségügyi rendszer-specifikus auditor
szerkesztőbizottsági tag: Magyar Fogorvos, Fogorvosi Szemle,
tudományos érdeklődési terület: teljes foghiányok, gerostomatológia, sürgősségi fogászat, helyreállító protetika


 

Dr. Molnár Bálint

egyetemi docens: Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika

graduális és posztgraduális gyakorlatok, előadások magyar, német, angol nyelven, TDK és PhD témavezetés

szakvizsgák: parodontológia, orális implantológia

posztgraduális képzés: Specialist for dental regeneration /Berlin, Charité Universität/

folyóirat lektor: Fogorvosi Szemle, Clinical Oral Investigations, Quintessence International

Díjak, pályázati támogatások: Semmelweis Egyetem kiváló TDK nevelője, Semmelweis Innovációs Díj, Semmelweis Merit Díj, Semmelweis STIA pályázat, MFE-NSK Young Researcher’s Grant, NKFI FK-OTKA pályázat

titkár: Magyar Parodontológiai Társaság

tudományos érdeklődési területek: Parodontológia /Kemény- és lágyszöveti rekonstruktív sebészi technikák/; Implantológia /Parodontális betegek komplex implantológiai-protetikai rehabilitációja/


 

Dr. Nagy Ákos Károly

 

habilitált egyetemi docens, okleveles egészségügyi menedzser

szakvezető: PTE Általános Orvostudományi Kar Fogorvos Szak

igazgató: Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinika

tag: Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Szakmai Tanácsa

A graduális és posztgraduális fogorvos képzés, a Tudományos Diákkör és a doktori képzés elhivatott szervezője és cselekvő résztvevője. Több egyetemi bizottság tagja.

Tudományos érdeklődési területe: orális biológia, epitheliális elektrolit transzport, molekuláris biológiai módszerek a fogorvosi kutatásokban, endodontiai kutatások


 

Dr. Pinke Ildikó

egyetemi adjunktus: SZTE Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék

Szakdolgozatok konzulense, opponense, TDK munka-irányító, oktató a dentálhigiénikus képzésben és angol valamint magyar nyelvű fogorvosképzésben

tag: Szakképzési grémium, Gyermekfogászat és a Fogszabályozás Szakvizsga Bizottság, Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tanácsa

alapító tag: SZTE ÁOK Egészségtudományok Platform; az Egészségtervezés, szervezés, fejlesztés munkacsoport tagja

vezető: SZTE Minőségfejlesztési Stratégiai Főigazgatóság Egészségügyi Szakcsoport                                                     

szakvizsgái: Fog- és Szájbetegségek, Gyermekfogászat, Konzerváló fogászat és Fogpótlástan, Fogszabályozás

tudományos érdeklődési terület: gyermekfogászat, preventív fogászat


 

Dr. Szalma József

 

általános intézetigazgató helyettes: Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

tanszékvezető egyetemi docens (PhD, Habil.): PTE ÁOK, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék

tanácstag: Arc-, Állcsont- és Szájsebészet Szakmai Kollégium Tanácsa

főtitkár: Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság

elnökségi tag: Magyar Fogorvosok Egyesülete

szerkesztőbizottsági tag (Q1, Q2): Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, BioMed Research International

tag: European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (EACMFS), International Association of DentoMaxilloFacial Radiology (IADMFR)

bírálói tevékenység: https://publons.com/researcher/1457425/jozsef-szalma/peer-review/

tudományos érdeklődési terület: dento-alveoláris sebészi eljárásokhoz társuló csont- és keményszöveti preparációk, impaktált bölcsességfogakhoz társuló idegsérülések és súlyos szövődmények előjelzése, megelőzése

 

Az elnökség fotós bemutatkozását weboldalunkon ITT is megtekintheti

magyar