Díjazottjaink

Körmöczi-pályadíj

A Körmöczi-pályadíj a Magyra Fogorvosok Egyesületének évente elnyerhető támogatása, melyet 35 év alatti tagjaink pályázhatnak meg, önálló, színvonalas, tudományos munkásságon alapuló első szerzős közleményükkel, mely a Fogorvosi Szemlében és máshol nem jelent meg.

2017

 • I. helyezett: Dr. Nagy Pál
  Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  Elektromos és kézi fogkefék hatékonyságának összehasonlítása az orális prevencióban. Irodalmi áttekintés, systematic review, meta-analízis
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 109. évf. 1. sz. 2016. 3-22.. 
 • Megosztott II. helyezett: Dr. Gheorghita Dorottya
  Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló- és Esztétikai Fogászati Tanszék, Szájüregi és Szisztémás Betegségek Kutatócsoport
  Dohányzás és pikkelysömör mint együttes rizikófaktor a fogágybetegségben
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 109. évf. 4. sz. 2016. 119-124.. 
 • Megosztott II. Helyezett: Dr. Palkovics Dániel
  Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  Biotípus jelentősége a fogászati-parodontális kezelések kiszámíthatóságában Irodalmi összefoglaló és keresztmetszeti vizsgálat
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 109. évf. 2. sz. 2016. 45-55.. 

2018

 • I. helyezett: Dr. Papp Zsuzsanna
  Miller I-II ínyrecesszióval kombinált fognyaki léziók restauratív és sebészi ellátása – randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat 6 hónapos eredményei
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 110. évf. 4. sz. 2017. 122-134.. 
 • II. helyezett: Dr. Barrak Ibrahim
  Streptococcus mutans kolonizácója különböző fluoridot tartalmazó profilaktikus szerek alkalmazása után titán felszínen – in vitro vizsgálatok.
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 110. évf. 1. sz. 2017. 20-24.  
 • III. helyezett: Dr. Sápi Béla
  TMI diszfunkcióval rendelkező páciens komplett ellátása – esetismertetés
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 110. évf. 3. sz. 2017. 88-91. 

2019

 • I. helyezett: Dr. Iványi Dóra
  Semmelweis Egyetem FOK, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
  Dentális implantátumok eltávolításának retrospektív értékelése
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 111. évfolyam 2. sz. 2018. 52-58.  
 • II. helyezett: Dr. Balázs Mónika
  Semmewleis Egyetem, Konzerváló Fogászati Klinika
  Minimál invazív bemeneti kavitás premoláris és moláris fogaknál – irodalmi összefoglalás
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 111. évfolyam 4. sz. 2018. 123-128.. 
 • III. helyezett: Dr. Simonffy László
  Semmelweis Egyetem FOK, Orális Diagnosztikai Tanszék
  Fibrosus dysplasia differenciál-diagnózisa
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 111. évfolyam 3. sz. 2018. 74-78.

​2020

 • I. helyezett: Dr. Palásti Levente
  (Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  Társszerzők: Dr. Iványi Dóra, Dr. Oberna Ferenc, Dr. Kivovics Márton
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 112. évfolyam 3. sz. 2019. 87-93. cikke,
  Fogászati implantáció biszfoszfonát terápiában részesülő betegeknél - irodalmi összefoglaló (1. rész)
 • II. helyezett: Dr. Sáry Tekla
  (Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék)
  Társszerző: Dr. Nagy Katalin
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 112. évfolyam 4. sz. 2019. 117-122. cikke,
  Direkt restauratív technikák összehasonlítása MOD kavitással rendelkező fogakban üvegszálas anyagok felhasználásával – előzetes tanulmány
 • III. helyezett: Dr. Miklós Réka
  (Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar)
  Társszerzők: Dr. Forgó Kristóf, Dr. Komlós György, Dr. Joób-Fancsaly Árpád, Dr. Ács Nándor
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 112. évfolyam 3. sz. 2019. 94-101. cikke,
  Várandósság és gyógyszerek
  Hogyan kezeljünk állapotos pácienseket a fogászati rendelőben?

2021

 • megosztott I. helyezett: Dr. Komlósi Laura
  (SZTE FOK Szájsebészeti Tanszék)
  Társszerző: Dr. Vályi Péter
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 113. évfolyam 1. sz. 2020. 12-19. cikke,
  Subgingivális air-abrazív terápia hozzáadott hatása a krónikus parodontitis nem-sebészi kezelésében Randomizált, kontrollált pilot study
 • megosztott I. helyezett: Dr. Kerkovits Bálint
  (SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  Társszerzők: Dr. Czinkóczky Béla, Dr. Kivovics Márton
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 113. évfolyam 4. sz. 2020. 132-139. cikke,
  Implantátumok szubstruktúrájának illeszkedési lehetőségei az endostruktúrához – irodalmi áttekintés
 • II. helyezett: Dr. Berkei Gábor
  (Helvetic Clinics, Budapest)
  Társszerzők: Dr. Lukács László, Dr. Vág János
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 113. évfolyam 2. sz. 2020. 46-51. cikke,
  Azonnali implantáció és lágyrészformázás saját foggal kombinált ideiglenes PMMA felépítménnyel 
 • III. helyezett: Dr. Pörzse Virág
  (SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  Megosztott első szerző: Dr. Nagy Pál
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 113. évfolyam 3. sz. 2020. 74-81. cikke,
  Implantátumok szubstruktúrájának illeszkedési lehetőségei az endostruktúrához – irodalmi áttekintés

2022

 • I. helyezett: Dr. Ali Alkhayer
  (Szegedi Tudományegyetem Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika)
  Társszerző: Dr. Piffkó József, Dr. Segatto Emil
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 114. évf. 4. sz. 2021. 168–179 cikke,Az arc lágyrészeinek háromdimenziós változásai skeletalis III. osztályú páciensek bimaxilláris műtétje után: prospektív vizsgálat
 • II. helyezett: Dr. Youssef Adelina Stephanie
  (Semmewleis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  Társszerzők: Dr. Tóth Ferenc, Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Szalóki Melinda
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 114. évf. 2. sz. 2021. 46–52. cikke,3D nyomtatható MED610 polimerből kioldódó monomerek kvalitatív analízise és ezek hatása sejtekre
 • III. helyezett: Dr. Nagy-Csoma Luca
  (Semmelweis Egyetem FOK, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  Társszerzők: Dr. Iványi Dóra, Dr. Kivovics Péter, Dr. Németh Orsolya
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 114. évf. 1. sz. 2021. 9–14. cikke,
  Laborvizsgálat jelentősége implantációs betegeknél

2023

 • I. helyezett: Dr. Suta Márton József 
  (Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar Bioanyagtani és Fogpótlástani nem önálló Tanszék)
  társszerzők:  Béresová Mónika, Csámer Loránd, Csík Attila, Dr. Hegedűs Csaba
  FOGORVOSI SZEMLE FOGORVOSI SZEMLE 115. évf. 2. sz. 2022. 64-68. cikke: Evaluation of Polyjet and SLA 3D printers (Polyjet és SLA 3D nyomtatók összehasonlító vizsgálata)
 • II. helyezett: Dr. Heckenast Lili
  (Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
  társszerzők:  Dr. Nemes Bálint, Dr. Juhász Fanni, Dr. Déri Katalin, Dr. Rózsa Noémi
  FOGORVOSI SZEMLE 115. évf. 1. sz. 2022. 14-20. cikke:
  Módosított Alt-RAMEC technika rövid távú hatékonyságának vizsgálata a retromaxilia kezelésében 
 • megosztott III. helyezett: Dr. T. Szabó Veronika
  (Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék)
  társszerzők: Dr. Szabó Balázs, Dr. Braunitzer Gábor, Dr. Szabó P. Balázs, Dr. Fráter Márk
  FOGORVOSI SZEMLE  115. évf. 2. sz. 2022. 69-75. cikke, A gyökéramputáció hatásának vizsgálata intrakoronálisan sínezett, furkációérintett felső moláris fogak törési ellenállására (Előzetes tanulmány)
 • megosztott III. helyezett: Dr. Néma Viktória
  (Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék)
  társszerzők: Dr. Sáry Tekla, Szántó Lili Fanni, Dr. Braunitzer Gábor, Dr. Fráter Márk
  FOGORVOSI SZEMLE 115. évf. 4. sz. 2022. 178-182. cikke, Rövid üvegszál megerősítésű kompozit által kifejtett polimerizációs stressz (Előzetes tanulmány)

Dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj

A Dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj a Magyar Fogorvosok Egyesülete olyan tagjának elismerése, aki a Magyar Fogorvosok Egyesülete, a hazai fogorvoslás, a nemzetközi elismertségért tudományos munkájával és/ vagy szakmapolitikai, szervezői, tevékenyégével, kiemelkedő munkát végzett. Olyan személy díjazása aki, mind tudományos, mind szakmai, mind erkölcsi példaként szolgálhat a jövő fogorvos nemzedékeknek.

2017

 • Prof. Dr. Gera István

2018

 • Prof. Dr. Márton Ildikó

2019

 • Prof. Dr. Fejérdy Pál

 • Prof. Dr. Orosz Mihály (posztumusz)

2022

 • Prof. Dr. Fazekas András

2023

 • Prof. Dr. Fazekas Árpád 

NSK kutatói pályázat

Az MFE-NSK közösen átadott kutatási támogatása ezidáig kettő alkalommal került kihirdetésre, 2017 és 2019 évben. Nyerteseink az NSK eszközeit és anyagi támogatását használhatják kutatási projektjükhöz, azzal kapcsolatos utazáshoz, publikációs munkához.

2017

 • Dr. Németh Kinga
  Dr. Szalma József (képünkön nem volt jelen)
  Dr. Molnár Bálint

2019

 • Dr. Németh Orsolya
  Dr. Kivovics Márton
  Dr. Párkányi László
  Dr. Nagy Pál
  Dr. Fráter Márk (díját társszerzője vette át)

Legyen Ön is a Magyar Fogorvosok Egyesülete tagja!

Egy kedvező, egyszeri éves díj fejében élvezze a tagság nyújtotta összes előnyt!

Regisztráció