A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar közleménye az 50., 60., és 65. éve végzett fogorvosok részére

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar  közleménye az  50.,  60., és 65. éve végzett fogorvosok részére

 

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.

  

Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen,

1956-ban, (vas díszdiploma),  1961-ben, (gyémánt díszdiploma) és 1971-ben (arany díszdiploma)

szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,  az arany, gyémánt és vas díszoklevél ünnepélyes átvétele érdekében

2021. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.)

vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu  e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot, értesítési címet, e-mail címet.

A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan - amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi -,

2021. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról a későbbiekben a Fogorvostudományi Kar honlapján teszünk közzé tájékoztatást.

 

LETÖLTHETŐ CSATOLMÁNY: 
magyar